Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-5°

11

Februari

36%

-6°

9

Mars

36%

-1°

10

April

33%

9

Maj

39%

10

Juni

39%

15°

11

Juli

44%

20°

10

Augusti

42%

19°

12°

11

September

38%

14°

10°

11

Oktober

34%

12

November

27%

12

December

28%

-2°

12