Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

15%

-4°

22

Februari

25%

-4°

-1°

18

Mars

30%

-1°

-1°

17

April

32%

13

Maj

37%

13

Juni

38%

13°

14

Juli

41%

18°

11°

14

Augusti

40%

18°

14°

15

September

35%

14°

12°

15

Oktober

27%

17

November

19%

18

December

13%

-1°

21