Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-

16

Februari

30%

-1°

-

13

Mars

30%

-

14

April

30%

-

12

Maj

34%

11°

-

13

Juni

37%

16°

-

11

Juli

43%

21°

-

11

Augusti

41%

20°

-

12

September

37%

16°

-

13

Oktober

31%

11°

-

15

November

26%

-

15

December

23%

-

15