Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

14

Februari

30%

-1°

11

Mars

30%

12

April

31%

11

Maj

34%

10°

12

Juni

36%

15°

12

Juli

39%

19°

11°

11

Augusti

39%

19°

14°

13

September

36%

16°

13°

13

Oktober

30%

11°

10°

15

November

24%

14

December

22%

13