Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-2°

20

Februari

34%

-2°

17

Mars

33%

17

April

33%

15

Maj

35%

15

Juni

36%

13°

16

Juli

33%

16°

12°

17

Augusti

38%

18°

15°

16

September

39%

15°

14°

15

Oktober

35%

10°

10°

16

November

27%

17

December

24%

18