Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

-4°

-

14

Februari

32%

-5°

-

11

Mars

32%

-1°

-

12

April

32%

-

12

Maj

36%

11°

-

13

Juni

38%

17°

-

12

Juli

41%

21°

-

13

Augusti

40%

20°

-

13

September

36%

15°

-

14

Oktober

29%

-

15

November

22%

-

14

December

21%

-2°

-

15