Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-3°

-

16

Februari

35%

-3°

-

14

Mars

32%

-

16

April

32%

-

15

Maj

36%

12°

-

15

Juni

40%

18°

-

14

Juli

46%

22°

-

13

Augusti

44%

21°

-

14

September

38%

16°

-

14

Oktober

32%

10°

-

17

November

25%

-

16

December

27%

-

17