Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-6°

20

Februari

34%

-6°

-1°

16

Mars

34%

-2°

-1°

18

April

32%

16

Maj

37%

14

Juni

37%

13°

16

Juli

38%

17°

10°

16

Augusti

38%

17°

13°

16

September

36%

14°

11°

15

Oktober

34%

17

November

28%

17

December

28%

-2°

20