Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-4°

-

13

Februari

42%

-2°

-

11

Mars

39%

-

13

April

38%

-

13

Maj

43%

16°

-

14

Juni

48%

21°

-

13

Juli

51%

25°

-

12

Augusti

51%

24°

-

11

September

46%

19°

-

11

Oktober

41%

12°

-

12

November

33%

-

14

December

34%

-1°

-

15