Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-5°

-

12

Februari

44%

-3°

-

10

Mars

40%

-

11

April

40%

-

11

Maj

44%

16°

-

13

Juni

49%

22°

-

12

Juli

52%

25°

-

12

Augusti

52%

24°

-

12

September

45%

18°

-

11

Oktober

40%

12°

-

11

November

34%

-

13

December

37%

-2°

-

13