Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-4°

-

12

Februari

43%

-2°

-

10

Mars

39%

-

12

April

39%

-

12

Maj

43%

15°

-

13

Juni

46%

21°

-

12

Juli

48%

24°

-

11

Augusti

49%

23°

-

11

September

46%

18°

-

10

Oktober

40%

12°

-

11

November

32%

-

13

December

34%

-1°

-

14