Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-4°

-

12

Februari

44%

-3°

-

10

Mars

40%

-

12

April

40%

-

12

Maj

44%

17°

-

14

Juni

46%

22°

-

13

Juli

50%

25°

-

12

Augusti

51%

24°

-

12

September

45%

19°

-

11

Oktober

41%

13°

-

12

November

34%

-

13

December

35%

-2°

-

14