Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-5°

-

10

Februari

42%

-3°

-

8

Mars

40%

-

11

April

40%

-

11

Maj

44%

17°

-

12

Juni

46%

22°

-

11

Juli

50%

25°

-

11

Augusti

51%

24°

-

11

September

45%

18°

-

10

Oktober

39%

12°

-

11

November

32%

-

12

December

32%

-3°

-

12