Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-5°

-

12

Februari

45%

-4°

-

10

Mars

41%

-

11

April

40%

-

11

Maj

45%

16°

-

13

Juni

50%

22°

-

11

Juli

52%

25°

-

12

Augusti

53%

24°

-

12

September

45%

19°

-

11

Oktober

40%

12°

-

12

November

34%

-

13

December

37%

-2°

-

13