Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-5°

-

10

Februari

42%

-3°

-

9

Mars

40%

-

10

April

40%

-

10

Maj

44%

16°

-

13

Juni

46%

22°

-

11

Juli

49%

24°

-

11

Augusti

50%

24°

-

11

September

45%

18°

-

10

Oktober

40%

12°

-

11

November

33%

-

12

December

33%

-2°

-

12