Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-4°

13

Februari

44%

-3°

11

Mars

40%

13

April

40%

13

Maj

44%

16°

14

Juni

47%

22°

13

Juli

48%

24°

12°

12

Augusti

49%

24°

14°

11

September

46%

19°

13°

11

Oktober

40%

13°

11°

12

November

32%

14

December

34%

-1°

14