Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

27%

-8°

-

13

Februari

35%

-6°

-

11

Mars

38%

-

12

April

38%

-

12

Maj

42%

16°

-

13

Juni

45%

22°

-

13

Juli

48%

24°

-

14

Augusti

48%

22°

-

14

September

41%

17°

-

14

Oktober

33%

10°

-

13

November

23%

-

14

December

21%

-5°

-

15