Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-20°

-

11

Februari

49%

-14°

-

10

Mars

49%

-6°

-

9

April

52%

-

8

Maj

53%

13°

-

10

Juni

50%

19°

-

12

Juli

54%

23°

-

15

Augusti

53%

21°

-

14

September

34%

13°

-

14

Oktober

28%

-

13

November

26%

-7°

-

13

December

32%

-17°

-

13