Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-13°

-

8

Februari

49%

-9°

-

6

Mars

50%

-2°

-

6

April

58%

10°

-

6

Maj

58%

18°

-

9

Juni

58%

23°

-

11

Juli

64%

26°

-

10

Augusti

61%

24°

-

9

September

48%

18°

-

9

Oktober

43%

10°

-

7

November

34%

-1°

-

6

December

39%

-10°

-

8