Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-14°

-

6

Februari

47%

-9°

-

5

Mars

46%

-2°

-

6

April

56%

-

6

Maj

57%

18°

-

9

Juni

57%

23°

-

11

Juli

63%

25°

-

11

Augusti

62%

24°

-

10

September

46%

17°

-

9

Oktober

43%

10°

-

7

November

32%

-2°

-

6

December

36%

-11°

-

6