Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-18°

-

11

Februari

48%

-13°

-

8

Mars

49%

-5°

-

8

April

54%

-

7

Maj

56%

14°

-

9

Juni

53%

20°

-

11

Juli

56%

23°

-

12

Augusti

56%

21°

-

12

September

39%

14°

-

12

Oktober

32%

-

10

November

26%

-6°

-

11

December

33%

-15°

-

12