Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-14°

8

Februari

49%

-10°

6

Mars

51%

-2°

6

April

58%

6

Maj

58%

17°

9

Juni

57%

22°

11

Juli

63%

25°

10°

11

Augusti

60%

23°

14°

10

September

46%

17°

12°

9

Oktober

40%

10°

9

November

32%

-2°

8

December

38%

-11°

8