Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-13°

-

8

Februari

45%

-10°

-

6

Mars

46%

-2°

-

7

April

51%

-

6

Maj

55%

17°

-

8

Juni

53%

22°

-

10

Juli

62%

24°

-

10

Augusti

61%

24°

-

10

September

48%

17°

-

8

Oktober

46%

10°

-

6

November

34%

-1°

-

6

December

37%

-10°

-

7