Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-14°

10

Februari

49%

-10°

7

Mars

51%

-2°

7

April

58%

7

Maj

58%

17°

9

Juni

58%

22°

11

Juli

64%

25°

10°

11

Augusti

60%

24°

14°

10

September

46%

17°

12°

10

Oktober

41%

10°

9

November

33%

-1°

9

December

39%

-11°

10