Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-13°

-

9

Februari

47%

-9°

-

8

Mars

47%

-2°

-

8

April

54%

-

7

Maj

55%

18°

-

9

Juni

57%

23°

-

12

Juli

63%

25°

-

12

Augusti

62%

24°

-

11

September

47%

17°

-

10

Oktober

46%

11°

-

8

November

34%

-1°

-

8

December

38%

-11°

-

9