Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-14°

8

Februari

49%

-10°

6

Mars

50%

-2°

6

April

58%

6

Maj

58%

17°

9

Juni

58%

22°

10

Juli

64%

25°

10°

11

Augusti

61%

24°

14°

9

September

47%

18°

12°

9

Oktober

42%

11°

7

November

34%

-1°

7

December

38%

-11°

8