Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

22%

-6°

-

13

Februari

32%

-1°

-

10

Mars

40%

-

9

April

48%

10°

-

7

Maj

48%

16°

-

12

Juni

51%

20°

-

13

Juli

54%

22°

-

12

Augusti

55%

22°

-

12

September

43%

16°

-

12

Oktober

35%

10°

-

12

November

24%

-

12

December

19%

-6°

-

12