Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-7°

-

11

Februari

36%

-4°

-

10

Mars

41%

-

10

April

50%

-

8

Maj

49%

15°

-

11

Juni

52%

18°

-

13

Juli

54%

21°

-

14

Augusti

54%

20°

-

13

September

40%

15°

-

13

Oktober

37%

-

11

November

29%

-1°

-

11

December

25%

-6°

-

12