Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

19%

-5°

-

16

Februari

30%

-

12

Mars

36%

-

10

April

43%

-

8

Maj

44%

14°

-

10

Juni

45%

18°

-

12

Juli

48%

21°

-

12

Augusti

48%

20°

-

12

September

38%

15°

-

13

Oktober

28%

-

16

November

17%

-

15

December

15%

-5°

-

16