Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

19%

-6°

-

16

Februari

30%

-1°

-

12

Mars

35%

-

11

April

42%

-

8

Maj

43%

14°

-

10

Juni

44%

18°

-

12

Juli

47%

20°

-

12

Augusti

47%

20°

-

12

September

37%

15°

-

14

Oktober

27%

-

16

November

17%

-

15

December

15%

-5°

-

16