Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

20%

19

Februari

29%

16

Mars

35%

10°

16

April

41%

13°

14

Maj

48%

17°

12°

11

Juni

48%

20°

14°

10

Juli

59%

22°

15°

7

Augusti

58%

22°

15°

7

September

49%

19°

14°

10

Oktober

37%

14°

11°

16

November

24%

19

December

20%

20