Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

17%

19

Februari

27%

16

Mars

32%

16

April

38%

12°

10°

14

Maj

44%

16°

12°

12

Juni

44%

20°

14°

10

Juli

55%

23°

16°

7

Augusti

55%

23°

16°

7

September

48%

20°

14°

9

Oktober

35%

14°

11°

15

November

21%

19

December

17%

20