Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

20%

-8°

-

15

Februari

28%

-4°

-

13

Mars

38%

-

12

April

48%

-

9

Maj

47%

14°

-

12

Juni

49%

18°

-

13

Juli

52%

21°

-

13

Augusti

53%

20°

-

12

September

39%

14°

-

12

Oktober

30%

-

15

November

19%

-2°

-

15

December

16%

-7°

-

16