Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

22%

19

Februari

31%

16

Mars

37%

10°

16

April

43%

12°

13

Maj

51%

16°

10°

10

Juni

51%

19°

11°

8

Juli

62%

22°

12°

5

Augusti

60%

22°

12°

6

September

52%

19°

11°

9

Oktober

40%

14°

10°

14

November

26%

19

December

20%

20