Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

20%

-6°

-

12

Februari

31%

-1°

-

9

Mars

38%

-

8

April

43%

10°

-

8

Maj

44%

15°

-

11

Juni

48%

19°

-

12

Juli

55%

23°

-

11

Augusti

54%

22°

-

11

September

45%

16°

-

9

Oktober

41%

-

9

November

24%

-1°

-

11

December

16%

-6°

-

13