Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

18%

-6°

-

15

Februari

28%

-1°

-

10

Mars

32%

-

9

April

40%

-

8

Maj

41%

14°

-

11

Juni

43%

18°

-

12

Juli

44%

20°

-

13

Augusti

45%

20°

-

12

September

34%

15°

-

14

Oktober

25%

-

16

November

16%

-

13

December

14%

-4°

-

14