Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

18%

-3°

-

15

Februari

29%

-

11

Mars

36%

-

12

April

43%

11°

-

10

Maj

45%

15°

-

12

Juni

48%

20°

-

10

Juli

58%

24°

-

8

Augusti

59%

24°

-

8

September

52%

19°

-

7

Oktober

42%

11°

-

9

November

20%

-

13

December

16%

-3°

-

15