Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-17°

-

12

Februari

39%

-10°

-

10

Mars

43%

-2°

-

10

April

52%

-

7

Maj

49%

16°

-

11

Juni

53%

21°

-

13

Juli

51%

23°

-

15

Augusti

53%

21°

-

12

September

46%

15°

-

11

Oktober

32%

-

9

November

27%

-9°

-

11

December

25%

-16°

-

11