Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

29%

-5°

-

15

Februari

40%

-2°

-

12

Mars

45%

-

13

April

49%

-

11

Maj

50%

12°

-

12

Juni

54%

17°

-

13

Juli

66%

21°

-

10

Augusti

64%

20°

-

10

September

53%

15°

-

10

Oktober

49%

-

10

November

32%

-1°

-

14

December

26%

-5°

-

16