Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

21%

-2°

-

16

Februari

33%

-

13

Mars

42%

-

13

April

48%

11°

-

11

Maj

51%

16°

-

12

Juni

55%

20°

-

13

Juli

67%

24°

-

9

Augusti

66%

24°

-

9

September

55%

18°

-

10

Oktober

46%

10°

-

11

November

25%

-

15

December

19%

-2°

-

17