Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

18%

18

Februari

28%

15

Mars

35%

16

April

41%

12°

13

Maj

48%

16°

12°

11

Juni

48%

20°

14°

10

Juli

58%

23°

16°

8

Augusti

58%

23°

16°

8

September

50%

19°

14°

9

Oktober

34%

13°

11°

16

November

20%

19

December

17%

19