Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-6°

-

9

Februari

41%

-4°

-

7

Mars

43%

-

7

April

52%

10°

-

6

Maj

53%

17°

-

9

Juni

53%

20°

-

13

Juli

57%

22°

-

13

Augusti

58%

21°

-

12

September

46%

16°

-

10

Oktober

48%

11°

-

6

November

37%

-

7

December

31%

-5°

-

8