Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-3°

-

7

Februari

44%

-2°

-

6

Mars

44%

-

7

April

50%

12°

-

7

Maj

53%

18°

-

10

Juni

58%

22°

-

10

Juli

67%

25°

-

9

Augusti

65%

24°

-

8

September

52%

19°

-

7

Oktober

52%

13°

-

5

November

43%

-

5

December

36%

-2°

-

6