Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-11°

-

9

Februari

45%

-6°

-

7

Mars

46%

-1°

-

6

April

57%

-

6

Maj

56%

18°

-

8

Juni

58%

22°

-

10

Juli

64%

24°

-

10

Augusti

63%

24°

-

8

September

50%

17°

-

8

Oktober

52%

11°

-

4

November

40%

-

6

December

35%

-8°

-

7