Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

-5°

-

8

Februari

44%

-

6

Mars

43%

-

7

April

50%

12°

-

7

Maj

54%

19°

-

9

Juni

58%

23°

-

10

Juli

69%

26°

-

8

Augusti

66%

26°

-

7

September

53%

20°

-

7

Oktober

51%

14°

-

5

November

40%

-

6

December

33%

-3°

-

8