Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-7°

-

9

Februari

41%

-4°

-

8

Mars

44%

-

7

April

54%

11°

-

6

Maj

54%

17°

-

9

Juni

54%

21°

-

13

Juli

58%

23°

-

13

Augusti

59%

22°

-

12

September

47%

17°

-

10

Oktober

48%

11°

-

6

November

38%

-

7

December

32%

-6°

-

8