Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-10°

-

10

Februari

41%

-6°

-

8

Mars

45%

-1°

-

8

April

55%

-

7

Maj

55%

17°

-

10

Juni

54%

21°

-

13

Juli

57%

22°

-

14

Augusti

58%

21°

-

13

September

45%

16°

-

11

Oktober

48%

10°

-

6

November

34%

-2°

-

8

December

30%

-8°

-

10