Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-8°

-

11

Februari

41%

-4°

-

9

Mars

44%

-

9

April

54%

10°

-

6

Maj

55%

17°

-

10

Juni

54%

21°

-

14

Juli

58%

22°

-

14

Augusti

59%

21°

-

13

September

46%

16°

-

10

Oktober

48%

11°

-

6

November

37%

-

8

December

32%

-6°

-

9