Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-6°

-

6

Februari

44%

-3°

-

5

Mars

44%

-

6

April

52%

12°

-

6

Maj

54%

18°

-

9

Juni

57%

22°

-

11

Juli

65%

25°

-

9

Augusti

64%

24°

-

8

September

52%

18°

-

8

Oktober

51%

13°

-

4

November

42%

-

5

December

36%

-4°

-

6