Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

-8°

-

10

Februari

42%

-5°

-

8

Mars

45%

-

7

April

56%

10°

-

7

Maj

56%

17°

-

10

Juni

55%

21°

-

13

Juli

59%

22°

-

14

Augusti

60%

22°

-

13

September

47%

16°

-

10

Oktober

49%

11°

-

6

November

37%

-1°

-

7

December

32%

-7°

-

9